Klimaatdoelen onder druk in 2019

Morgen zal een nieuwe klimaattop plaatsvinden in Madrid. Deze klimaattop wordt interessant want er zullen nu afspraken moeten worden gemaakt over de manier waarop landen daadwerkelijk hun doelen gaan halen. Ook zal er worden gekeken naar de mogelijkheden om te controleren of landen daadwerkelijk hun afspraken nakomen. Inderdaad in de zinnen hiervoor staat twee keer het woord ‘daadwerkelijk’ want het wordt nu werkelijk tijd om afspraken in daden om te zetten.

Dat gebeurd nog veel te weinig. Een groot deel van het klimaatakkoord zijn goede woorden op papier maar in de praktijk gebeurd er nauwelijks iets. Er komen steeds meer zorgen over de oplopende temperatuur ten gevolge van broeikasgassen zoals CO2. Deze zorgen worden gevoed door nieuwe rapporten over dit onderwerp. Na het verschijnen van meerdere VN-klimaatrapporten dit jaar is duidelijk geworden dat er een steeds groter gat ontstaat tussen de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs en de daadwerkelijke emissie van broeikasgassen.

De uitstoot van broeikasgassen gaat namelijk nog steeds omhoog terwijl het juist de bedoeling is dat de emissie van deze gassen omlaag gaat. Daarnaast blijven de doelstellingen uit het akkoord ambitieus. Zonder concrete resultaten in 2019 en een niet afnemende emissie aan broeikasgassen wordt het lastig om nog scherpere doelstellingen te formuleren. Dan houden overheden elkaar alleen maar voor de gek.