Angst voor klimaatverandering neemt toe in Europa in 2019

Een aantal jaar geleden was nauwelijks iemand nog bewust van de klimaatverandering en inmiddels is er een ware angst ontstaan voor de verandering van het klimaat. Europese burgers maken zich in toenemende mate zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Uit een recent onderzoek van de Europese Investeringsbank komt zelfs naar voren dat mensen in Europa meer angst hebben voor klimaatverandering dan voor migratie, werkloosheid of terrorisme.

In totaal werden 30.000 mensen benaderd voor het onderzoek. Hiervan gaf ongeveer de helft aan dat ze banger zijn voor klimaatverandering dan voor het verliezen van een maan of een terroristische aanslag. De ondervraagden zijn afkomstig uit dertig verschillende landen. Ook mensen buiten Europa werden tijdens het onderzoek benaderd. Zo deden ook mensen uit China en de VS mee aan het onderzoek.

Het is opvallend dat de angst voor de klimaatverandering zo sterk is toegenomen de afgelopen tijd. Dit heeft vermoedelijk te maken de aandacht van de media voor dit onderwerp. Klimaatverandering en de ontwikkelingen op dit gebied worden in de pers ruim benoemd. Dat draagt bij aan de bewustwording van veel mensen met betrekking tot dit probleem.