Renovatie Binnenhof mogelijk jaar vertraagd wegens stikstofuitspraak 2019

De uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot van bouwprojecten heeft verstrekkende gevolgen. Er werden 18.000 bouwprocedures tijdelijk stilgelegd voor een nieuwe beoordeling. De bouwprojecten die zijn stilgelegd zijn heel divers. Het lijkt er op dat ook de renovatie van het Binnenhof niet aan de stikstofproblematiek ontkomt. Deze renovatie zou mogelijk een jaar worden vertraagd vanwege deze kwestie. Die heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken maandagavond bekend gemaakt.

Naast de stikstofkwestie zou ook het tekort aan bouwpersoneel en bouwmateriaal een rol spelen in de vertraging van de renovatie. Daarnaast werden ook extra eisen gesteld aan de ICT-afdeling en de beveiliging. Het bericht stond in het Algemeen Dagblad. Volgens deze krant heeft het parlement gevraagd om extra medewerkers aan te trekken. Voor deze medewerkers zouden nieuwe werkruimtes moeten worden gevonden. In de zomer van 2020 zouden de politici van de Eerste en Tweede Kamer tijdelijk moeten uitwijken naar andere locaties. De vraag is of dit het komende jaar wel gaat gebeuren. Over een paar dagen wordt bekend gemaakt of de planning definitief wordt geschrapt.

De renovatie van de parlementsgebouwen is noodzakelijk. Er zijn verschillende technische gebreken en daarnaast zouden de gebouwen niet meer aan de eisen op het gebied van brandveiligheid voldoen. De renovatie is geen eenvoudig karwei zo werd eerder toparchitect Ellen van Loon van de klus afgehaald. Dit besluit werd genomen omdat haar plannen niet overeenkwamen met die van de Tweede Kamer. Op dit moment is Pi de Bruijn de architect die verantwoordelijk is voor de renovatie. Hij was in 1992 ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de Binnenhof-verbouwing. De verbouwing moet in 2025 afgerond zijn. De vraag is of deze planning vanwege de stikstofcrisis gerealiseerd gaat worden.