Recruiters ervaren topdrukte in oktober 2023

Recruiters zijn specialisten op het gebied van werven en selecteren van kandidaten voor vacatures. De term recruiter is in feite Engels en wordt in het Nederlands vertaald met ‘rekruteerder’. Omdat er een groot tekort is aan personeel in verschillende sectoren worden recruiters voor veel organisaties belangrijker dan ooit. Specialisten die weten waar ze de juiste kandidaten voor bepaalde functies kunnen vinden hebben te maken met grote drukte. Dat is natuurlijk goed nieuws want niemand heeft graag te weinig werk. Echter hebben recruiters wel te maken met de grote krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van de juiste kandidaten wordt daardoor steeds moeilijker. Recruiters gebruiken verschillende recruitmenttools. Dat zijn als het ware gereedschappen die je kunt inzetten om de juiste kandidaten te werven en te selecteren.

Recruitmenttools

De gebruikelijke recruitmenttools zijn sociale media waaronder Linkedin maar ook jobboards en cv-databanken. Deze gereedschappen worden zoveel gebruikt dat de meeste recruiters elkaar bijna bevechten op internet. Een ervaren recruiter weet echter dat vooral persoonlijke netwerken van groot belang zijn. Kortom hoeveel mensen ken je in bepaalde functiegroepen en welke mensen kun je bereiken met de vacatures waarvoor je kandidaten zoekt? Als je mensen een persoonlijk aanbod kunt doen van bepaalde vacatures heb je meer kans van slagen dan het lukraak delen van vacatures op internet door allemaal mensen te benaderen via sociale media. De meeste mensen zullen namelijk na verloop van tijd niet meer reageren op de berichten die ze via de sociale media krijgen. Een persoonlijke benadering verdient de voorkeur boven een onpersoonlijke digitale benadering.

Veel vraag naar recruiters

Omdat er veel recruiters gevraagd worden belanden ook mensen met een andere achtergrond dan personeelszaken of personeel en arbeid op recruitmentfuncties. Dat zorgt er voor dat de functie wel andere vormen begint te krijgen in Nederland. Dat is jammer want recruitment is een boeiend vakgebied.