Tekort aan intercedenten en recruiters neemt toe in 2022

In 2022 is er in Nederland een nog groter tekort aan personeel ontstaan dan in 2021 het geval was. De gevolgen hiervan zijn duidelijk te merken op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben vacatures open staan en willen graag zo snel mogelijk ervaren personeelsleden werven. Dit blijkt echter niet makkelijk. Een groot aantal bedrijven heeft daarom hulp ingeschakeld van uitzendbureaus, detacheringsbureaus en headhunters. Deze organisaties kunnen de toestroom aan vacatures echter nauwelijks aan. Er hoeft eigenlijk geen acquisitie meer te worden uitgevoerd bedrijven komen zelf met hun vacatures bij intermediairs op de arbeidsmarkt. Het gevolg is echter wel dat deze arbeidsbemiddelingsbureaus moeite hebben om alle vacatures aan te nemen en te verwerken op hun eigen websites en de jobboards waarop ze zijn aangesloten. De werkdruk van recruiters en intercedenten neemt toe. Er worden dus ook steeds meer vacatures open gezet voor intercedenten.

Recruiters en intercedenten

Er worden in Nederland intercedenten en recruiters gezocht bij de grotere uitzendorganisaties maar ook bij kleinere organisaties. Het aantal vacatures voor deze dienstverleners is zo groot dat er inmiddels ook al headhunters en wervingsbureaus worden ingeschakeld om uitzendbureaus te helpen met het werven van personeel. Hiervoor worden ook verschillende middelen ingezet. Niet alleen jobboards maar ook speciale sociale mediacampagnes worden opgericht. De arbeidsvoorwaarden worden aangepast maar er worden ook bedragen verstrekt om een contract te tekenen. Dit wordt ook wel een signing bonus genoemd, een sign-on fee of signing-on bonus. Een bedrag dat je kunt beschouwen als tekengeld wat feitelijk wordt verstrekt om iemand over de streep te trekken om voor een baan te kiezen voor een bepaald uitzendbureau of detacheringsbureau.

Meer aandacht voor intercedenten

Ondertussen werken de intercedenten van de bureaus hard door om de arbeidsmarkt te helpen met het invullen van vacatures. Dikwijls hebben veel uitzendbureaus meer aandacht voor de problemen en personeelsvraagstukken van hun klanten dan hun eigen personele bezetting. Dat zorgt er voor dat er met name in 2022 een ware verschuiving plaatsvind in personeel tussen uitzendbureaus. Personeelsleden vertrekken omdat ze merken dat nieuwe collega’s betere arbeidsvoorwaarden ontvangen dan ze zelf hebben of hadden toen ze begonnen. De ontevredenheid neemt toe onder lang werkende intercedenten. Vaak kunnen ze voor veel meer geld bij een concurrent aan de slag of bij een overheidsinstelling zoals de gemeente. Uitzendbureaus zouden er goed aan doen om aandacht te besteden aan hun eigen personeel waaronder de intercedenten.