Gasprijs gestegen op 9 oktober 2023 door stopzetten gasproductie in Israël

De gasprijs is in Europa verder opnieuw omhoog gegaan. Na een periode van relatieve rust op de gasmarkt is er een nieuwe situatie ontstaan door de gevechten in Israël en de Gazastrook. De situatie is onveilig geworden in Israël en daarom moeten verschillende activiteiten worden stopgezet. Ook de productie van het gasveld in Israël moest op last van de Israëlische regering worden gestopt. Het Amerikaanse energieconcern Chevron kreeg de opdracht van Israëlische regering en heeft daar gehoor aan gegeven.

Stijging gasprijs

De stopzetting van de gasproductie heeft er meteen voor gezorgd dat de gasprijs is gestegen. De stijging kwam uit op maar liefst 17 procent. In zeven weken tijd is er niet zo’n sterke stijging geweest in de gasprijs. Eerder steeg de gasprijs ook al iets op 9 oktober. Die stijging kwam door onrust omdat er mogelijk een lek was geconstateerd in de gaspijpleiding die loopt dor de Oostzee. De gasmarkt is overduidelijk gespannen en reageert direct op onrust, gewapende conflicten en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gasproductie. Dat is best bijzonder want Europa heeft wereldwijd inmiddels voldoende gasleveranciers kunnen vinden zou je denken. Doormiddel van grote lng tankers wordt gas vanuit de hele wereld naar Europa getransporteerd. Als er dan een gaslocatie gesloten wordt hoeft dat niet direct tot extreme stijgingen te leiden in de gasprijs.

Gasvoorraden Israël

Het onderbreken van de gasproductie in Israël heeft echter wel effect op de gasvoorraden in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Deze gasvelden zouden mogelijk onder druk kome te staan. Volgens Chevron zal de komende tijd het grootste offshore gasveld van Israël nog wel actief blijven. Er komt dus nog wel aardgas uit Israël alleen dan vanuit een offshore aardgaswinning locatie. Voor Israël is de productie van aardgas de afgelopen jaren behoorlijk winstgevend geworden. In tien jaar tijd heeft het land haar aardgasproductie met hulp van verschillende buitenlandse investeerders weten te vervijfvoudigen. Er wordt ook steeds meer aardgas gevonden op offshore locaties. Doordat er meer aardgas wordt gevonden zou het land ook in de toekomst meer aardgas kunnen leveren aan Europa.