Europese gasprijs maandag 5 juni 2023 iets gestegen

De Europese gasprijs is maandag 5 juni voor het eerst sinds de maand maart tot 20 procent gestegen. Deze stijging vloeit voort uit een stijging in de vraag naar vloeibaar aardgas. Aziatische landen willen meer vloeibaar aardgas gaan inkopen. Doordat de vraag naar aardgas/ lng toeneemt wordt de lng markt krapper. Een krappere markt betekent over het algemeen dat de prijs omhoog gaat.

Gasprijs

De gasprijs is in Europa gestegen afgelopen maandag. Desondanks is de gasprijs nog lager dan begin 2023 en al helemaal lager dan vorig jaar. In de periode van augustus 2022 lag de prijs van lng zelfs tien keer zo hoog als in de periode van mei 2023. De enorme prijsstijging vorig jaar had te maken met de economische sancties tussen Rusland en de Westerse wereld waaronder Europa. Europa is in grote mate afhankelijk geweest van de aardgaslevering vanuit Rusland.

Gaslevering

Nu deze leveringen op zich laten wachten vanwege sancties heeft Europa andere gasleveranciers opgezocht. Deze transporteren aardgas richting Europa. Echter zijn er ook andere landen die belangstelling hebben voor vloeibaar aardgas. Dat zorgt er voor dat de hoeveelheid aardgas wereldwijd over meerdere afnemers zal worden verspreid.

Stikstof

In Nederland is men echter ook bezig met de afrondende fase van een stikstoffabriek. Daarin kan hoogcalorisch aardgas worden bijgemengd met stikstof. Zo ontstaat laagcalorisch aardgas. Dat is aardgas dat gebruikt kan worden op het aardgasnetwerk van Nederland. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat Nederland aardgas kan afnemen van verschillende leveranciers. Voor Nederland betekent dit meer flexibiliteit op de aardgasmarkt in de wereld.