Rabobank: bouwsector grootste groeisector in 2015

Dinsdag 22 maart 2016 publiceerde de Rabobank een sectorprognose waarin de economische ontwikkelingen van verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven worden geïllustreerd. Hieruit kwam naar voren dat de Nederlandse bouwsector het in 2015 zeer goed deed ten opzichte van andere sectoren in Nederland. In deze sector werd in 2015 nog een groei gerealiseerd van 8,2 procent. Deze enorme groei wordt dit jaar waarschijnlijk niet behaald voor deze sector. De Rabobank verwacht dat de bouwsector in 2016 een groei van 4 procent zal realiseren.

Woningbouw
De bouwsector profiteert vooral van de stijgende vraag naar woningen in Nederland. Er worden niet alleen meer huizen verkocht, de prijzen van huizen stijgen ook ten opzichte van 2015. Men kan weer wat geld verdienen in de woningbouw. Daardoor investeren projectontwikkelaars weer in woningbouwprojecten. Vooral in de Randstad wordt veel gebouwd. Daarnaast neemt ook het aantal woningbouwprojecten in veel steden in Nederland toe. Dit zorgt er voor dat bouwbedrijven het drukker krijgen. Daarnaast krijgen ook onderaannemers zoals elektrotechnische bedrijven en installateurs het drukker.

Uitzendbureaus in de bouw
Uitzendbureaus die flexibel personeel bemiddelen in de bouw krijgen meer aanvragen voor timmermannen, metselaars en installatiepersoneel. Dit personeel wordt schaars op de arbeidsmarkt. Dit is een goede ontwikkeling want er zitten straks minder technici in de ww. Er is echter ook een keerzijde. Er wordt namelijk om ervaren krachten gevraagd. Dit zijn meestal de wat oudere bouwvakkers. Jongere bouwvakkers zijn er bijna niet omdat veel jongeren een andere opleidingsrichting hebben gevolgd dan de bouwsector.

Dat zorgt er voor dat er sprake is van vergrijzing in de bouw. Deze vergrijzing zal in de toekomst waarschijnlijk opgevangen worden met arbeidsmigranten. Het is de vraag of dit de bedoeling is van de overheid. Er zijn al technische uitzendbureaus in de bouw die inspelen op deze ontwikkeling door arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen aan het werk te zetten als uitzendkracht op Nederlandse bouwprojecten.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector draait goed omdat er in Nederland meer vraag naar woningen ontstaat. In de jaren van de economische crisis zijn veel mensen terughoudend geweest als het gaat om het doen van grote uitgaven. Nu durven veel mensen meer geld uit te geven omdat de arbeidsmarkt aantrekt en de werkgelegenheid toeneemt. Bovendien is de hypotheekrente in 2015 en 2016 bijzonder gunstig voor mensen die een woning willen kopen.

Door de lage hypotheek rente wordt het voor veel mensen betaalbaar en aantrekkelijk om een woning te kopen. Deze factoren jagen de woningmarkt en daarmee de bouwsector aan. Nu de rente in maar wederom verlaagd is gaat de hypotheekrente naar verwachting nog verder naar beneden waardoor de positieve tendens op de woningmarkt waarschijnlijk zal aanhouden.