Pensioenfondsen tekenen convenant duurzaam beleggen op donderdag 20 december 2018

Ongeveer zeventig Nederlandse pensioenfondsen gaan op donderdag 20 december 2018 een convenant tekenen waarin ze vastleggen dat ze duurzaam gaan beleggen. In de praktijk betekend dit dat de pensioenfondsen in hun beleggingsportefeuille extra aandacht zullen besteden aan milieu en mensenrechten. Daarnaast hebben de pensioenfondsen aangegeven dat ze meer zullen samenwerken met overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille.

Het convenant en de afspraken die daarin zijn vastgelegd zijn tot stand gekomen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. De SER is tevens het orgaan waar andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot het pensioenstelsel en alles wat daarmee samenhangt. Het convenant dat op donderdag 20 december 2018 is ondertekend door de zeventig pensioenfondsen is een convenant waarbij alleen de pensioenfondsen zijn betrokken en de SER> dat betekent dat het convenant los staat van het pensioenoverleg tussen werkgevers, vakbonden en kabinet. Dat overleg is echter onlangs mislukt.

Er worden volgens een woordvoerster van de SER legt al meerdere vergelijkbare convenanten gesloten in andere sectoren. Het convenant met de pensioenfondsen is dus niet uniek. In andere sectoren zoals de textielsector en de kledingsector worden ook convenanten gesloten waarmee bedrijven zich verbinden aan afspraken die gericht zijn op verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het convenant dat op donderdag is gesloten met de pensioenfondsen is erg belangrijk. De pensioenfondsen hebben gezamenlijk 1150 miljard euro aan beheerd vermogen. De fondsen hebben dit geld wereldwijd in verschillende bedrijven geïnvesteerd. Dat zorgt er voor dat de pensioenfondsen financieel een behoorlijke invloed hebben. Een externe monitoringscommissie zal controle uitoefenen op het naleven van de afspraken door de pensioenfondsen. Eerder had het pensioenfonds voor metaal en techniek (PMT) al aangegeven dat ze stopt met beleggen in de tabaksindustrie, wapenindustrie en porno-industrie.