Pensioenfondsen beleggen vaker in duurzame beleggingsproducten in 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) maakte vrijdag 23 september 2016 bekend dat steeds meer Nederlandse pensioenfondsen beleggen in duurzame beleggingsproducten. Volgens de DNB zullen steeds meer pensioenfondsen hun beleggingsbeleid gaan richten op duurzaamheid. Deze conclusie trekt de DNB op basis van gesprekken met pensioenfondsen. Daarbij vroegen de onderzoekers ook naar een toelichting op het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen.

Uit deze toelichting blijkt dat veel pensioenfondsen het onderwerp duurzaamheid hebben opgenomen in hun investment beliefs. De Investment beliefs van een bellegingsfonds zijn de zogenoemde beleggingsovertuigingen en maken dus duidelijk in welke beleggingsonderwerpen een fonds vertrouwen heeft. Daarnaast is in de Investment beliefs beschreven welke visie het beleggingsfonds heeft met betrekking tot het nemen van beleggingsrisico’s en andere keuzes.

Investment Beliefs
Als de Investment Beliefs getuigen van vertrouwen in duurzame beleggingsproducten dan zullen deze beleggingsfondsen ook in de toekomst meer investeringen doen op het gebied van duurzaamheid. In 2013 deed ongeveer 45 procent van de pensioenfondsen beleggingen in duurzaamheid. In 2015 is dit aantal gestegen naar 74 procent. In 2015 maakte tevens 88 procent van de pensioenfondsen bekend dat ze een duurzaamheidsbeleid hebben geschreven voor de toekomst. Hoewel meerdere pensioenfondsen interesse hebben in duurzame beleggingen zijn er tussen de pensioenfondsen onderling wel grote verschillen in de ambities met betrekking tot duurzaamheid.

Focus op duurzaamheid
Vooral grote pensioenfondsen hebben de focus gelegd op duurzaamheid. Deze grote Nederlandse pensioenfondsen behoren wereldwijd tot de fondsen met een voortrekkersrol op dit gebied volgens De Nederlandse Bank. In eerste instantie gebruikten de pensioenfondsen de beleggingen in duurzaamheid vooral om hun imago en reputatie op de markt te verbeteren. Na verloop van tijd zijn meerdere pensioenfondsen de focus gaan leggen op duurzaamheid en spelen inmiddels ook andere motieven een rol bij de keuze van de beleggingen.

Steeds meer pensioenfondsen zien duurzame beleggingen als een mogelijkheid om hun risico’s te beperken. Daardoor zijn duurzame beleggingen steeds meer een kansrijke investering. Minder duurzame beleggingsprogramma’s worden minder aantrekkelijk. Denk hierbij aan investeringen in steenkoolcentrales en bruinkoolcentrales. Deze centrales zullen in de toekomst steeds vaker gesloten worden. Daarentegen nemen de projecten voor windenergie en zonne-energie juist toe. Wereldwijd is het politieke klimaat ook steeds meer gefocust op duurzaamheid.