Pensioenfondsen moeten minder risicovol beleggen

Henk Brouwer de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds ABP heeft een gesprek gehad met Het Financiële Dagblad. Tijden dit gesprek heeft hij aangegeven dat pensioenfondsen niet risicovoller gaan beleggen. Dit doen de pensioenfondsen niet wanneer ze bij het berekenen van de verplichtingen uitgaan van het verwachte rendement op de beleggingen in plaats van het daadwerkelijk aanwezige geld.

Henk Brouwer gaf aan: ”Ik verzet mij tegen de gedachte dat het dan een Bonanza wordt. Als je denkt dat fondsen risicovoller gaan beleggen en zich rijk gaan rekenen, onderschat je het serieuze en prudente karakter van een pensioenfonds”[…]”Het is logisch dat er in het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van het rendement bij het bepalen van de rekenrente.”

Een pensioenfonds moet in mijn ogen altijd aan de verplichtingen naar de pensioengerechtigde kunnen voldoen. Dit lijkt me logisch. Het beleggen van pensioengeld is een risicovolle aangelegenheid. Na verloop van tijd kan het pensioengeld zijn toegenomen doordat de beleggingen positief zijn uitgevallen. In het eerste geval kunnen de beleggingen ook tegen vallen. De afgelopen jaren zijn de resultaten op de beurs tegengevallen. Hiervan plukken de pensioengerechtigden de “wrange vruchten”. Zij kunnen nauwelijks wat doen om zich tegen de verlaging van de pensioenen te verzetten en zullen genoegen moeten nemen met wat ze kunnen ontvangen.