Dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen in 2018 omlaag door koersverliezen op de beurs

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in 2018 een lastig jaar gehad. Door koersverliezen op de beurs in het laatste kwartaal viel de waarde van de beleggingsportefeuilles van de pensioenfondsen lager uit. Onderzoeksbureau Aon heeft in haar pensioenthermometer aangegeven dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen over heel 2018 van 108 procent naar 104 procent is gedaald.

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is een belangrijk gegeven. Op basis van dit gegeven kan men namelijk bepalen in welke mate pensioenfondsen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen naar de pensioengerechtigden. Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook gebruikt voor het maken van beslissingen over een eventuele korting voor pensioenen. De pensioenbeleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, ging volgens Aon van 106 procent naar 108 procent.

Dit percentage is hoger dan het minimum van 104,3 procent dat wettelijke vereist is. Volgens Aon zullen desondanks een aantal pensioenfondsen 2018 toch hebben afgesloten met een dekkingstekort. Met name bij de grotere pensioenfondsen ligt de dekkingsgraad nog onder de wettelijke 104,3 procent. Omdat dit het geval is zullen deze pensioenfondsen mogelijk kortingen op de pensioenen doorvoeren.