Pensioenen worden in 2022 vermoedelijk verhoogd in verband met inflatie

Door de inflatie hebben veel mensen te maken met prijsstijgingen. Consumenten betalen meer voor energie maar ook voor brandstoffen voor voertuigen. Daarnaast gaan ook de prijzen van veel andere producten en diensten omhoog. Hoe hoger de prijzen hoe groter de vraag is naar meer loon of hogere uitkeringen. Op de arbeidsmarkt merk je dat vakbonden zich gaan roeren in de onderhandelingen. Er moet meer loon komen voor werknemers. Vaak worden deze onderhandelingen ook gevolgd door pensioenfondsen. Deze fondsen verhogen dan ook de pensioenuitkeringen als dat mogelijk is.

Deelnemers van pensioenfondsen zouden in 2022 mogelijk al een verhoging tegemoet kunnen zien. Hiervoor is een voorstel in de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel kon op voldoende steun rekenen van de overige partijen. Ook het kabinet lijkt mee te willen werken aan de verhoging van de pensioenuitkering. Er zijn wel een aantal voorwaarden opgesteld. Zo mogen pensioenfondsen met minstens 1,05 euro in kas voor elke euro verschuldigd pensioen de pensioenen laten meegroeien. Dat wordt ook wel een dekkingsgraad van 105 procent genoemd. Op dit moment mogen pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 110 procent hun pensioenuitkering verhogen. Daar kan dus van worden afgeweken maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De pensioenfondsen die dat doen moeten zich vanaf dat moment wel gaan verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel. Dit pensioenstelsel is onderdeel van een nieuwe pensioenwet die in eerste instantie vanaf 1 januari 2021 zou gaan gelden. Het kabinet heeft echter in het voorjaar aangegeven dat de invoering van de pensioenwet een jaar zal worden vertraagd.