Lage rente zorgt voor problemen met de opbouw van pensioenen voor jongeren

Door een voortdurend lage rente komt de opbouw van pensioenen in de knel. De lage rente heeft vooral een negatief effect op de bouwbouw van pensioenen van jongeren. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) bekend gemaakt. Het CPB is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Door een lage rente is het rendement op het pensioengeld lager. Pensioenfondsen krijgen daardoor minder opbrengsten over het geld dat ze hebben uitstaan. De lagere opbrengsten zorgen er vervolgens voor dat de pensioenpot minder wordt gevuld. Jongeren kunnen minder goed sparen voor hun pensioen via pensioenfondsen.

Dat kan in de toekomst flinke gevolgen hebben voor hun pensioenuitkering. In de praktijk zal dat betekenen dat ze langer moeten doorwerken in hun leven of meer pensioengeld moeten gaan inleggen. Een andere optie is dat ze in de toekomst met een lagere pensioenuitkering genoegen moeten nemen. De kans is groot dat de overheid er op zal aansturen dat mensen langer gaan werken. Dat is echter niet in alle sectoren mogelijk. Er kan daarom een focus komen te liggen op omscholing of bijscholing zodat levenslang leren en levenslang werken mogelijk wordt.