Pensioenen van 8 miljoen mensen worden mogelijk gekort in 2020

Het komende jaar zullen de pensioenen van 8 miljoen mensen mogelijk gekort worden. Het gaat om de uitkering van mensen die aangesloten zijn bij de grootste pensioenfondsen van Nederland. Zowel gepensioneerden en werkenden die nu pensioen opbouwen kunnen te maken krijgen met een korting in de pensioenen. De reden die aan deze mogelijke korting van de pensioenen ten grondslag ligt heeft te maken met de huidige economie. De economie economische groei valt tegen. Dit heeft ook een effect op de inflatie. Er wordt minder geld uitgegeven waardoor het inflatiecijfer laag blijft. Dit is niet alleen in Nederland merkbaar maar in de gehele Europese Unie.

De Europese Centrale Bank oftewel de ECB heeft al aangegeven dat ze nadenkt over het nemen van maatregelen. Het is goed mogelijk dat de rente verder wordt verlaagd. Juist dat kan er voor zorgen dat de dekkingsgraad van de vier grootste pensioenfondsen ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME verder naar beneden gaat. Door deze daling in de dekkingsgraad is de kritische grens genaderd waarop pensioenuitkeringen gekort zouden moeten worden. In 2020 zouden de pensioenfondsen PME en PMT al gaan korten op de pensioenen. Bij de pensioenfondsen ABP en Zorg & Welzijn dreigt er nu ook een korting op de pensioenen te worden doorgevoerd.