Dekkingsgraad pensioenfondsen omhoog, voorlopig geen korting pensioenen in 2021

De vier grote pensioenfondsen van Nederland hebben hun dekkingsgraad afgelopen maand weten te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om het ambtenarenfonds ABP. Dit is  het grootste pensioenfonds van Nederland. Het ABP stond er aan het einde van de maand februari behoorlijk wat beter voor dan de maand januari van dit jaar. Daarnaast laten ook de metaalfondsen PME en PMT en het pensioenfonds voor de zorgsector PFZW een stijging zien in hun dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is een belangrijk gegeven in de beoordeling van de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds moet uitkeren aan pensioenen en het geld dat het pensioenfonds daadwerkelijk in kas heeft. Veel pensioenfondsen hebben het grootste deel van het pensioengeld geïnvesteerd en belegd. Het geld krijgen ze binnen via de pensioenpremies die werkgevers en werknemers afdragen. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is echter geen vast gegeven. De hoogte van de dekkingsgraad is namelijk gekoppeld aan de ontwikkelingen op de financiële markten oftewel de beurzen.

Pensioenfondsen zien dekkingsgraad stijgen

Als er een economische crisis optreed of om andere redenen tegenvallende resultaten zijn op de beurs dan heeft dat direct gevolgen voor de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen en dus ook voor de dekkingsgraad van deze fondsen. Die dekkingsgraad gaat dan dikwijls omlaag. Bij een economische opleving gaat de dekkingsgraad echter over het algemeen omhoog. Dat is heel gunstig voor de pensioenfondsen en ook heel geruststellend voor de pensioengerechtigden die dan waarschijnlijk geen korting op hun pensioenuitkering zullen krijgen. Of er gekort moet worden op pensioenen wordt aan het eind van 2021 bepaald. Toch is het goed dat aan het begin van dit jaar al een positieve ontwikkeling te zien is in de dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen. Dan starten de pensioenfondsen niet in de rode cijfers en is de kans in ieder geval een stukje groter dat de rest van het jaar ook positief zal verlopen. Veel is er echter onzeker op dit gebied. De economie is namelijk altijd in beweging. Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat er soms vanuit een onverwachte hoek een behoorlijke schade kan worden toegebracht aan de economie. Nu de coronacrisis langzaam maar zeker wordt overwonnen lijkt ook het economisch herstel voort te zetten. Dat is goed voor iedereen in de pensioenwereld.