Overheid investeert miljard euro in stikstofreductie in de bouw tussen 2021 en 2030

De overheid wil de stikstofuitstoot in de bouw reduceren. Daarvoor zijn echter maatregelen nodig en geld heel veel geld. Daarom gaat het kabinet de bouwsector ondersteunen en een miljard extra investeren om de bouwsector uit de stikstofcrisis te halen. Natuurlijk heeft de overheid zelf ook een belangrijk rol gespeeld in de stikstofproblematiek. Daarom is een handreiking vanuit de overheid op dit gebied op zijn minst op zijn plaats. De overheid gaat tussen 2021 en 2030 in totaal een miljard euro investeren aan de bouw. Hiervan gaat een half miljard euro naar schonere vrachtwagens en bouwmachines. Daardoor moet de uitstoot van stikstof structureel gereduceerd worden. De andere helft van het bedrag wordt eerst nog niet geïnvesteerd maar wel gereserveerd voor de bouw. Er wordt namelijk nog nagedacht over andere maatregelen voor de bouwsector. Het geld dat nu nog niet aan de bouwsector wordt besteed wordt daarom later ingezet.

Hoewel de coronapandemie de nieuwsberichten overheerst is de bouwsector naast de coronacrisis ook slachtoffer van strenge stikstofregels. Die zorgen er voor dat de bouwsector minder kan groeien en er in de praktijk minder woningen worden gebouwd. Dat is tegen de wens van het kabinet. De overheid wil namelijk dat er juist meer woningen worden gebouwd. De overheid komt dus met de stikstofmaatregelen met haar eigen wensen in de knel. Geen wonder dat er oplossingen gevonden moeten worden. eerder trok minister schouten 5 miljard euro uit voor een stikstofreductie in Nederland. Van dit bedrag was 2 miljard bestemd voor de reductie van stikstof in de landbouw, scheepvaart en de industrie. Daarnaast was 3 miljard euro bedoelt voor speciale natuurgebieden. De bouwsector krijgt nu ook geld om de hoeveelheid stikstof in die sector terug te dringen.