Kabinet investeert 20 miljard euro in innovatie, kennis en infra vanaf 2020

De overheid gaat de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro investeren in kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek en innovatie. Dat heeft de overheid maandag 7 september 2020 bekend gemaakt. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld via het Nationaal Groeifonds. De komende jaren moet de Nederlandse economie sterker worden en beter bestand tegen invloeden in de wereld. Door de economie te verstreken wordt de Nederlandse economie weerbaarder. Voor een sterke economie is echter kennis nodig en innovatie. Men spreekt ook wel van een kenniseconomie.

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling kosten echter geld. Daarom heeft de overheid de miljarden beschikbaar gesteld. De meningen over het effect van een dergelijk fonds zijn verdeeld. Er moet goed gekeken worden naar de manier waarop het geld beschikbaar wordt gesteld en vooral ook waaraan het geld beschikbaar wordt gesteld. De overheid moet duidelijke keuzes maken. In het verleden is het wel vaker gebeurd dat geld niet op de juiste plek terecht kwam of werd geïnvesteerd in onhaalbare, kansloze projecten. Het geld is een investering dus het hoeft niet worden terugbetaald. Anders had de overheid wel leningen verstrekt. Dat is meteen ook het gevaar. Men moet er goed voor waken dat mensen, organisaties en bedrijven wel renderende ontwikkelingen en technologieën gaan creëren met de investeringen.