Hernieuwbare energiebronnen belangrijkste producent van elektriciteit vanaf 2020

Hernieuwbare energiebronnen krijgen steeds meer aandacht. Hierbij kun je denken aan zonlicht en windkracht. Deze energiebronnen blijven altijd aanwezig en zijn daardoor duurzaam en hernieuwbaar. Hernieuwbare energiebronnen kunnen niet opraken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Daarom zullen fossiele brandstoffen op een gegeven moment verdwijnen. De energietransitie zorgt er voor dat fossiele brandstoffen verleden tijd worden.

In 2025 zullen hernieuwbare energiebronnen echter de belangrijkste hedendaagse energiebronnen in een hoog tempo vervangen. Zo zullen steenkolen gaan verdwijnen uit de productie van elektriciteit. Het International Energy Agency (IEA) heeft dinsdag 13 oktober 2020 de resultaten gepubliceerd van het rapport World Energy Outlook. Hierin staat dat hernieuwbare energiebronnen in 2025 de belangrijkste bron zijn voor de productie van elektriciteit in plaats van kolen.

Met name zonlicht zal een belangrijke rol (blijven) vervullen in de verduurzaming in de energiebehoefte. Er worden steeds meer zonnepanelen geplaatst op woningen. Zonnepanelen zijn ideaal geschikt voor het opwekken van elektriciteit. IEA-topman Fatih Birol noemt zonne-energie de nieuwe koning van de wereldwijde elektriciteitsmarkten. Vanaf 2022 zullen ieder jaar records worden verbroken op het gebied van de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen. Het gebruik van zonnepanelen wordt steeds meer gestimuleerd. Wetgeving en subsidies zorgen er voor dat er meer investeringen worden gedaan in zonnepanelen.