Hogere AOW-leeftijd leverde overheid 1,7 miljard euro op in 2017

In 2017 heeft de overheid in totaal ongeveer 1,7 miljard euro weten te besparen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze besparing blijft in de schatkist van de overheid en was de overheid kwijt geweest als de pensioenleeftijd op 65 jaar was gebleven. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. In 2013 ging de AOW-leeftijd voor het eerst omhoog. Sinds dat moment heeft de Nederlandse overheid ongeveer 4 miljard euro bespaard. De overheid wil de AOW-leeftijd verder laten stijgen de komende jaren. In 2018 is de AOW-leeftijd op 66 jaar vastgesteld. In de toekomst gaat de AOW-leeftijd verder omhoog waardoor de besparingen van de overheid op de AOW toenemen.

In 2017 werd in totaal 37,4 miljard euro uitgegeven aan AOW-uitkeringen. In 2007 werd in Nederland nog ongeveer 25,2 miljard euro betaald aan AOW uitkeringen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een AOW uitkering neemt echter steeds meer toe als de overheid niet de AOW-leeftijdsgrens verhoogd. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen die uit het arbeidsproces geraken. Dat zorgt er voor dat het aantal uitkeringsgerechtigden in de AOW toeneemt de komende jaren. Door het verhogen van de AOW leeftijdsgrens wordt door de overheid veel geld bespaard.