Oppervlakte woonwijken, werkterreinen en infrastructuur 60.000 hectare gegroeid tussen 1996 en 2015

In Nederland is de totale oppervlakte van woonwijken, werkterreinen en infrastructuur de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Dit bericht werd maandag 26 augustus 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt. Tussen 1996 en 2015 zou de oppervlakte van woonwijken, infrastructuur en werkterreinen met ruin 60.000 hectare zijn gegroeid aldus het CBS. Volgens het statistiekbureau ging deze groei vooral ten koste van landbouwgrond. In 2015 was in Nederland 493.000 hectare bebouwd gebied tegen ruim 433.000 hectare in 1996. Ongeveer 15 procent van Nederland was in 2015 versteend gebied. Een groot deel van de nieuwe bebouwde terreinen bestaat uit woonwijken.

Ongeveer 47 procent van het nieuwe bebouwde gebied zou hiervoor zijn gebruikt aldus het CBS. Daarnaast werd 43 procent van het nieuwe bebouwde gebied gebruikt door bedrijven. Tot slot werd ongeveer 10 procent gebruikt voor projecten in de infrastructuur. Het CBS heeft onderzocht wat de bestemming van deze bouwgrond voor de bebouwing was. Daaruit kwam naar voren dat meer dan 75 procent van die nieuw bebouwde terreinen voorheen uit landbouwgrond bestond. De overheid heeft echter de ambitie om de komende jaren minimaal 75.000 nieuwe woningen te laten bouwen per jaar. Als dat daadwerkelijk door gaat zullen “gemiddeld tussen de honderd en honderdvijftig boeren het veld moeten ruimen, letterlijk en figuurlijk” aldus CBS-econoom Cor Pierik die betrokken was bij dit onderzoek. Zijn reactie staat in een artikel van de Volkskrant.