Opkomst flexmakelaars maakt zzp’ers bezorgd in 2019

In Nederland is sprake van een toename aan flexmakelaars. Een flexmakelaar is een tussenpersoon oftewel een intermediair die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar verbind. Vanuit dat opzicht is een flexmakelaar vergelijkbaar met een uitzendbureau. Het verschil is echter dat een uitzendbureau voornamelijk uitzendkrachten bemiddelt op de arbeidsmarkt. Een zogenaamde flexmakelaar bemiddelt zelfstandige ondernemers zonder personeel oftewel zzp’ers.

Deze zzp’ers worden door de flexmakelaar in dienst genomen. De flexmakelaar neemt vervolgens de administratie op zich evenals de facturering en aansprakelijkheidsrisico’s. In totaal zouden ongeveer 150.000 zzp’ers worden ingehuurd via flexmakelaars door bedrijven. De belangenverenigingen voor zzp’ers zijn bezorgd over de grote hoeveelheid zzp’ers die worden bemiddeld door flexmakelaars. Dit staat maandag 26 augustus 2019 in een artikel van Het Financieele Dagblad (FD). Denis Maessen van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) heeft in het artikel aangegeven dat de toegevoegde waarde van flexmakelaars naar zijn mening “veelal nul” is.

Ook zouden flexmakelaars “geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid” voelen zegt hij in het FD. Flexmakelaars zorgen er voor dat dat de ondernemersrisico’s zoals het ziekterisico worden verlaagd. Ook zouden flexmakelaars er voor zorgen dat de tarieven van zzp’ers omlaag gaan. De omzet van flexmakelaars steeg in 2018 tot 2 miljard euro en deze totale omzet zal waarschijnlijk in 2019 nog hoger liggen. Er is nauwelijks wetgeving op dit gebied. Daardoor zou er een “wildgroei” aan flexmakelaars zijn ontstaan in Nederland.