Vanaf 2 september 2019 weer subsidies mogelijk voor betere isolatie van woningen

Het isoleren van woningen is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat er weinig warmte verloren gaat. Om die reden zorgt een optimale isolatie er voor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen. Omdat veel woningen nog gebruik maken van aardgas als verwarmingsbron kan dus indirect door het isoleren van woningen het verbruik van aardgas worden beperkt. De overheid is hier groot voorstander van en wil de huizeneigenaren in Nederland helpen om het isoleren van hun woning financieel zo interessant mogelijk te maken. Daarom zijn er vanaf 2 september 2019 weer subsidies beschikbaar voor het isoleren van een woning.

De subsidie kan worden gebruikt voor mensen die enkel glas willen vervangen door dubbel glas om zo de isolerende werking van de ramen te vergroten. Ook voor het isoleren van spouwmuren of het isoleren van de kruipruimte komt subsidie beschikbaar. Het bericht over de subsidiemogelijkheid werd bekend gemaakt de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Er zou maximaal 25.000 euro beschikbaar komen per huiseigenaar die zijn of haar woning wil laten isoleren. Verenigingen van eigenaren, zogenaamde vve’s, kunnen zelfs meer subsidie ontvangen omdat deze verenigingen vaak meerdere woningen gezamenlijk gaan isoleren en daardoor meer kosten maken.

De subsidies worden niet zomaar verstrekt, er moet aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moeten er volgens de overheid minimaal twee isolatiemaatregelen worden gedaan aan één huis. Door deze eis wil de overheid er voor zorgen dat er voldoende rendement wordt gerealiseerd met de isolatie. In totaal is er 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019. Dit bedrag is opgedeeld in twee delen 84 miljoen euro subsidiebudget en 6 miljoen euro voor de uitvoering in 2020.