Werkgelegenheid uitzendkrachten in juli en augustus 2015 verder gegroeid

In de periode tussen 13 juli en 9 augustus heeft de uitzendbranche een behoorlijke groei doorgemaakt. Deze conclusie kan getrokken worden op basis van cijfers van de ABU. Deze  brancheorganisatie voor uitzendbedrijven heeft maandag 31 augustus cijfers gepubliceerd over de ontwikkelingen in de uitzendbranche. Hieruit komt naar voren dat in de periode van 13 juli tot en met 9 augustus het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche negen procent hoger lag in 2015 dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook de omzet van uitzendbedrijven nam in de periode van week 29 tot en met week 32 toe met ongeveer tien procent.

Technische uitzendbranche
Vooral de technische uitzendbranche liet een duidelijke groei zien in de periode voor de bouwvak. In deze sector nam het percentage werkgelegenheid voor uitzendkrachten met drieëntwintig procent toe. In de administratieve sectoren nam het aantal uitzenduren met tien procent toe en in de industriële sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met ongeveer vijf procent.

Ontwikkelingen in de uitzendbranche
De uitzendmarkt maakt vanaf het najaar van 2013 een gestage groei door in Nederland. In de periode daarvoor nam de werkgelegenheid vanaf januari 2012 alleen maar af. De uitzendbranche wordt gezien als graadmeter voor de werkgelegenheid en economie. Dit houdt in dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het eerste worden bemerkt in de uitzendbranche. De uitzendbranche hangt echter nauw samen met de economie omdat bedrijven over het algemeen pas uitzendkrachten inlenen wanneer ze daarvoor de financiële mogelijkheden hebben.

Als bedrijven meer productie gaan draaien zal men over het algemeen eerst uitzendkrachten inlenen om te kijken of de ontwikkelingen inde productie worden voortgezet of niet. Een bedrijf kan namelijk vrij eenvoudig het dienstverband met uitzendkrachten stopzetten indien dat nodig is voor de bedrijfsvoering. Pas wanneer positieve ontwikkelingen in de productie worden voortgezet kan een bedrijf er toe besluiten om werknemers rechtstreeks op contractbasis in dienst te nemen.

Reactie van Technisch Werken
Er is sprake van een opleving van de uitzendbranche. Dat is goed nieuws maar de stijgende lijn vertoont wel pieken en dalen. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de technische sector dan ziet men dat vooral voor de bouwvak veel uitzendkrachten werden ingeleend. Tijdens en na de bouwvak nam dit aantal weer af en na de bouwvak hebben veel technische bedrijven moeite om de groeilijn vast te houden. Hierdoor nemen sommige bedrijven toch noodgedwongen afscheid van uitzendkrachten die dan weer beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. Voor uitzendkrachten is het echter wel verstandig om te blijven solliciteren bij uitzendbureaus. De piek in de productie kan in zeer korte tijd weer ontstaan zodat er toch nog weer personeel nodig is.