OPEC heeft groter marktaandeel in olieproductie in 2016

De OPEC is een oliekartel dat bestaat uit een aantal olieproducerende landen. Dit oliekartel heeft de afgelopen jaren haar olieproductie gehandhaafd en zelfs laten stijgen ondanks het feit dat daardoor de olieprijs naar beneden is gevallen. Door haar productieniveau te vergroten ten opzichte van andere olieproducerende landen is het aandeel in de olieproductie van de OPEC-leden toegenomen. Het afgelopen jaar was het aandeel van de OPEC-leden veertig procent ten opzichte van de totale olieproductie.

Dit is twee procent hoger dan de verwachting die men eerder had uitgesproken. Men ging er namelijk van uit dat de OPC-leden gezamenlijk 38 procent van de productie van olie in handen zouden hebben in het afgelopen jaar. De komende tijd zal het aandeel van de OPEC in de olieproductie nog verder toenemen. In 2020 kan dit uitkomen op 41 procent. Een tijd terug hadden de leden van de OPEC nog onderhandelingen gevoerd over het verlagen van de olieproductie en het bepalen van een eventueel productieplafond. Hier kwam een voorlopig akkoord uit voort. Dit akkoord moet echter nog worden uitgevoerd. De leden van de OPEC zouden allemaal hun olieproductie moeten verlagen of in ieder geval niet moeten verhogen. Iran heeft al aangegeven dat ze niet van plan zijn om hun productie te verlagen. Ook Irak is dit niet van plan. Daardoor gaat de olieproductie door van de OPEC.