OPEC-landen positief over kans op akkoord beperking olieproductie in 2016

De oliemarkt is onderhevig aan emoties in de politiek. In 2016 zijn al verschillende gesprekken geweest tussen de OPEC en Rusland, de grootste olieproducent ter wereld. Hoewel er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt worden wel voortdurend hoopvolle berichten in de media gepubliceerd. Met deze berichten hoopt men de stemming op de markt positief en hoopvol te maken.Het gaat hierbij met name om de olieproductie. Er wordt namelijk nog te veel olie geproduceerd ten opzichte van de vraag naar olie en olieproducten. Daardoor neemt het aanbod van olie op de markt toe en stijgen de olievoorraden. Berichten over het beperken van de olieproductie hebben bijna direct effect op de olieprijs op de markt.

Een groot aantal leden van de OPEC willen graag de olieproductie beperken om zodoende meer geld te kunnen vragen voor hun olie. Voor veel OPEC-landen is de productie en export van olie de belangrijkste inkomstenbron. Door het overaanbod van olie op de markt zijn de landen in financiële moeilijkheden gekomen en kunnen ze hun begroting moeilijk op orde krijgen. Er is inmiddels een top gaande over de beperking van de olieproductie. De olieministers van de OPEC-landen hebben aangegeven dat ze optimistisch zijn over de kans op een akkoord over een beperking van de olieproductie. Dit hebben de ministers laten weten voordat de top van start ging.

Eerder werd binnen het kartel van olie-exporteurs al een principeakkoord bereikt over de inperking van de productie. Er is echter nog geen definitieve overeenkomst getekend tussen alle landen. Dat laat nog altijd op zich wachten. Iran en Irak zijn het wel eens met het beperken van de olieproductie van de OPEC gezamenlijk maar daarnaast willen deze landen zelf hun olieproductie juist laten toenemen. Irak en Iran willen na een financieel en politiek moeilijke periode juist hun marktaandeel toe laten nemen. Iran wil haar olieproductie niet verlagen maar is wel van mening dat er andere mogelijkheden zijn om met de overige leden van de OPEC tot overeenstemming te komen. De minister van olie van Irak staat positiever tegenover het verlagen van de olieproductie.