OPEC heeft nog geen overeenkomst over beperking olieproductie Iran vanaf 2016

De OPEC wil de olieproductie van haar leden laten verlagen zodat het aanbod van olie in de wereld afneemt en de prijs daardoor weer kan stijgen. Hierover zijn verschillende onderhandelingen gevoerd. Deze onderhandelingen leken in eerste instantie gematigd positief te verlopen. Er werd een akkoord bereikt waarin de OPEC-leden gezamenlijk overeen zijn gekomen dat er een olieproductieplafond moet komen. Maar in dit akkoord werd niet aangegeven welk productieplafond voor elk land afzonderlijk zou gelden.

Over dat laatste aspect moet nog onderhandeld worden. Irak en Iran hebben aangegeven dat ze niet van plan zijn om hun productie te beperken. Deze landen willen eerder hun productie handhaven of juist toe laten nemen. Dit zou betekenen dat andere OPEC landen hun olieproductie extra zouden moeten verlagen om het gezamenlijke productieplafond te kunnen handhaven. Daar zitten de overige OPEC-leden echter niet op te wachten. Op dit moment zijn de onderhandelaars bij OPEC er nog niet in geslaagd een overeenkomst te sluiten waarbij ook Iran en Irak zullen meewerken aan een begrenzing van de olieproductie.

Verschillende leden van de OPEC zijn inmiddels behoorlijk in de financiële moeilijkheden geraakt. Door de aanhoudende olieproductie is het aanbod op de markt groter dan de vraag. De olievoorraad neemt toe wereldwijd. De economie hersteld zich maar dat heeft zich nog niet geuit in een aanzienlijke stijging in de vraag naar olieproducten. Het gevolg is dat landen die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de export van olie de waarde van hun belangrijkste inkomstenbron zien afnemen.

Daardoor verdienen verschillende leden binnen de OPEC minder geld en krijgen ze de begroting moeilijk op orde. Saudi-Arabië was eerder groot voorstander voor het in stand houden van het hoge productieniveau om zodoende het marktaandeel van de OPEC in de oliemarkt wereldwijd te laten toenemen. Nu komt ook dit land echter in de moeilijkheden. Saudi-Arabië is nu voorstander van een productieplafond maar wil dit alleen invoeren als alle leden van de OPEC hier aan gaan meewerken. Nu Iran zich niet aan dit beleid wil conformeren ontstaat er een impasse.