Olieprijs zal niet sterk stijgen in 2017 aldus ABN-Amro

De economen van ABN Amro verwachten niet dat de prijs voor een vat olie de komende maanden zal gaan stijgen. De marktanalisten van de bank hebben op vrijdag 10 februari 2017 de verwachting uitgesproken dat de prijs van een vat Brentolie van 55 dollar zal dalen naar 50 dollar per vat. Daarnaast wordt ook de prijs voor een vat Amerikaanse olie op een lager prijsniveau ingeschat door de bank. De leden van de OPEC hebben een tijdje terug met elkaar afspraken gemaakt over het verlagen van de olieproductie.

Door deze afspraken werd er minder olie geproduceerd in de eerste maand van 2017. Dit had een positief effect op de olieprijs. De vraag en het aanbod van olie kwamen meer in balans. Ondanks dat zal de olieprijs niet aanzienlijk stijgen volgens de analisten van de bank. Dat komt omdat de reductie in de olieproductie van de OPEC-leden voor een groot deel wordt gecompenseerd door de toenemende productie van Amerika. In Amerika zit de olieproductie juist in de lift.

Dit komt onder andere door technieken waarmee olie uit de schalielagen kan worden gewonnen. Deze schalieolie wordt voor Amerika steeds belangrijker in de totale olieproductie. Het winnen van olie uit schalie wordt bovendien ook rendabeler. Door de extra olievoorraad uit de schalielagen neemt het aanbod van olie op de oliemarkt nauwelijks af. Wereldwijd verandert daardoor nauwelijks aan het aanbod van olie. Daarbij moet men ook in de gaten houden dat het akkoord van de OPEC-landen ook in de praktijk nageleefd moet worden. Daar lijkt het op dit moment nog niet op. Iran heeft namelijk aangegeven dat ze haar olieproductie toch wil gaan verhogen. In het verleden is het vaker misgegaan met de afspraken over de olieproductie bij leden van de OPEC.