OPEC wil olieproductie in 2018 niet verlagen zonder deelname Rusland

De leden van het oliekartel OPEC hebben met elkaar afgesproken dat ze hun olieproductie niet gaan verlagen zolang ze nog niet weten of Rusland ook aan de productieverlaging gaat deelnemen. Tijdens een eerder besluit voor de olieproductieverlaging had Rusland ook besloten om deel te nemen. Dat had uiteindelijk een positief effect op de olieprijs.

Inmiddels hebben de OPEC leden en andere olieproducerende landen hun olieproductie aanzienlijk laten toenemen. Daardoor is de olieprijs ook aanzienlijk omlaag gegaan op de oliemarkt. Nu zijn er ook verschillende landen die overwegen om de olieproductie te verlagen om zo de olieprijs op te drijven. Dat willen de landen echter niet alleen beslissen omdat ze anders marktaandeel verliezen.

Daarom worden er gezamenlijke afspraken gemaakt over de verlaging van de olieproductie binnen de OPEC. Ook worden er vaak externe olieproducenten gevraagd die buiten de OPEC vallen maar toch een groot productieaandeel hebben op de oliemarkt. Een voorbeeld hiervan is Rusland. Momenteel zijn de olieproducerende landen in Wenen bijeen om over ingrepen in de olieproductie afspraken te maken. Rusland behoort niet tot de OPEC maar deed wel mee aan eerdere afspraken over het inperken van de oliewinning om de prijzen in de olie-industrie op te drijven.