Offshoremedewerkers herstellen 2 weken van nachtdienst

Het effect van nachtdiensten op medewerkers n de offshore is onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat offshoremedewerkers ongeveer twee weken nodig hebben om te herstellen van de nachtdiensten die ze hebben gedraaid.  Het werk in de offshore is dikwijls fysiek zwaar en men moet voortdurend alert zijn op de veiligheid. Ook het herstel na dagdiensten neemt daarom tijd in beslag. Het herstel van deze diensten kost ongeveer vier dagen.

Onderzoek effect nachtdienst in offshore

Gezondheidswetenschapper Suzanne Merkus deed onderzoek naar het effect op de gezondheid van werknemers die werken in ploegendiensten. Ze geeft aan dat haar onderzoek duidelijke resultaten laat zien die aantonen dat het belangrijk is om voldoende tijd te krijgen om volledig te kunnen herstellen na twee weken van 12-urige nachtdiensten. Suzanne Merkus gaat op 24 februari promoveren bij het VUmc. Voor het onderzoek dat ze uitvoerde liet ze mannen die in de offshore werken een dagboek bijhouden.

Dagboek offshore

De mannelijke offshoremedewerkers werd gevraagd om na twee weken werken in 12-urige diensten een dagboek bij te houden over hun herstel. Dit dagboek werd 14 dagen lang bijgehouden.  In het dagboek werd door de offshorewerknemers genoteerd wat het effect is geweest van de twee weken lang 12 uursdiensten draaien. De werknemers noteerden hoe vermoeid ze waren en hoe het ging met hun nachtrust. Ook noteerden ze welke activiteiten ze ondernamen en hoeveel energie ze hiervoor hadden.

Volgens Merkus kunnen offshorewerknemers met een werkschema van twee weken 12 uurs nachtdienst en twee weken vrij nog maar net volledig herstellen. De effecten op de gezondheid voor de lange termijn zijn niet in dit onderzoek opgenomen.  Daarvoor is extra onderzoek nodig aldus Merkus.