NS gaat meer statiegeldautomaten plaatsen in 2024

De NS gaat meer statiegeldautomaten plaatsen op de vijf treinstations waar al inleverautomaten voor statiegeldflesjes en statiegeldblikjes staan. Op de centrale stations van de vier grote steden in
Nederland en op het station Eindhoven Centraal staan op dit moment al 12 statiegeldautomaten. Dat zullen in de loop van 2024 in totaal 17 worden. De extra automaten zullen waarschijnlijk voor het einde van komend voorjaar worden geplaatst. Doormiddel van deze extra machines hoopt de NS dat er nog minder statiegeldflesjes bij het zwerfafval terecht komen. Op de treinstations in Nederland kunnen mensen verschillende drankjes kopen in statiegeld blikjes en statiegeld flesjes. Deze kunnen nu op de genoemde stations al ingeleverd worden. Het aantal inleverpunten op de stations zal echter worden uitgebreid. In totaal zal echter de helft van de flesjes en blikjes in de daarvoor bestemde machines terecht komen.

Onderzoek naar statiegeldautomaten

Dat is de inschatting van de NS op basis van gegevens over reizigersstromen op de grote stations in Nederland. De NS had eerder plannen om op meer stations statiegeldautomaten te plaatsen. Dat is echter niet doorgegaan. Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat onderzoeken hoe de inzameling van flesjes en blikjes de komende tijd verbeterd kan worden. NS geeft aan dat ze de onderzoeksresultaten eerst wil afwachten en ook het overleg dat gepland staat met het ministerie van Infrastructuur. Op basis van de uitkomsten daarvan gaat de NS de beslissing nemen of er meer uitbreidingen zullen plaatsvinden in het aantal statiegeldautomaten op Nederlandse treinstations.