ProRail wil meer investeren in behoud van monumentale stations vanaf 2019

Monumentale treinstations zijn in Nederland vaak beeldbepalend en vormen een belangrijk onderdeel van de reisbeleving die reizigers ervaren tijdens het reizen met de trein. De komende jaren wil ProRail zich meer gaan inzetten voor het behoud van monumentale stations in Nederland. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om de monumentale stations in Leeuwarden maar ook in Groningen, Harlingen en Driebergen-Zeist.

Volgens ProRail zouden er de afgelopen jaren in stations op verschillende plaatsen gebreken zijn ontstaan aan de constructie. Zo zijn er gevallen bekend waarbij roest de constructie van stations heeft aangetast of gevallen waarin scheuren zijn geconstateerd in de constructies van de overkappingen op stations. In Nederland is ProRail verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim vierhonderd stations die zich door het hele land bevinden.

In totaal zijn op 350 van deze stations perronkappen aanwezig. Van al deze perronkappen is ongeveer een kwart vóór de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Dat maakt deze perronkappen monumentaal en historisch. Het behoud van deze constructies is volgens ProRail belangrijk. Daarom worden de kappen van verschillende stations door heel Nederland aangepakt. In eerste instantie doen ze dit in het noorden op de stations van Leeuwarden, Harlingen en Groningen. Deze stations worden op korte termijn gerenoveerd. Naast de reparaties aan de zichtbare stalen constructiedelen worden ook werkzaamheden aan de funderingen gedaan die deels onder de grond zitten.