Nettoloon voor werknemers een paar tientjes hoger in 2021

In 2021 zal het nettoloon van werknemers een aantal tientjes hoger uitvallen per maand. Dit heeft de hr- en salarisdienstverlener ADP dinsdag 5 januari 2021 bekend gemaakt. Deze organisatie heeft haar bericht gebaseerd op berekeningen die ze hebben gemaakt over wat werknemers de komende tijd ongeveer netto overhouden van hun bruto salaris in 2021. Er zijn wel wat verschillen aldus ADP. Zo hebben met name werknemers in de bouw te maken met een hoger salaris. Voor mensen die afhankelijk zijn van een pensioenuitkering zal het bedrag dat ze netto overhouden juist iets dalen voor wat betreft het aanvullende pensioen wat ze ontvangen.

Vooral werkenden gaan er op vooruit in 2021

De berekening die ADP maakt wordt aan het begin van ieder jaar gedaan. Voor de berekening worden verschillende gegevens gebruikt. Daarbij kijkt de organisatie naar de wet- en regelgeving en de belastingregels. Ook veranderingen in de uitkering worden meegenomen. Zo krijgt ADP een beeld van de maandelijkse inkomsten van zowel werkenden, gepensioneerden en mensen in een uitkeringspositie. Het gunstige pakken de maatregelen van de overheid uit voor mensen met een zogenaamde modaal inkomen. Deze gaan er per maand gemiddeld 45 euro op vooruit. Werknemers met een minimumloon gaan er gemiddeld volgens de berekeningen ongeveer 30 euro op vooruit. Over het algemeen houden werknemers meer over dan mensen die een pensioen of uitkering ontvangen. Dat heeft te maken met de verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Deze schijf gaat in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Daarnaast zijn er door de overheid er hogere heffingskortingen doorgevoerd.