Hoger minimumloon wordt waarschijnlijk in 2021 of 2022

De kans is groot dat het minimum loon in Nederland omhoog gaat. Een komend kabinet zal dit waarschijnlijk gaan opnemen in de kabinetsplannen dat komt omdat er meerdere verkiezingsprogramma’s in Nederland een verhoging van het minimumloon als voorstel bevatten. Steeds meer partijen zijn hier voorstander van. Werken voor lagere inkomens wordt meer lonend als het minimumloon omhoog gaat. In het CDA-programma valt te lezen: “Veel mensen die op het minimumloon werken kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze verdienen.” Ook de VVD geeft aan dat het minimum verhoogd moet worden. Een lange tijd was de VVD hier juist niet een voorstander van.

Het is echter nog onduidelijk of er daadwerkelijk een verhoging van het minimumloon zal worden doorgevoerd. Het huidige kabinet gaat deze loonsverhoging nog niet doorvoeren. De kans is wel groot dat een komend kabinet dit gaat doen. Daar moet echter eerst op gewacht worden na de komende verkiezingen. Veel partijen zijn het er over eens dat werken aantrekkelijker gemaakt moet worden dan een uitkering. Mensen moeten uit de uitkering zoveel mogelijk aan een baan worden geholpen. Op die manier kan de koopkracht van de bevolking omhoog gaan en kunnen mensen ook minder afhankelijk worden van de overheid.