Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op het inkomen van werknemers. De belangrijkste wijziging die vanaf deze datum ingaat is het wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimumloon wordt ook wel afgekort met WML en wordt elk jaar kin januari en juli aangepast. Het jaar 2017 vormt hier geen uitzondering op.

Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 juli 2017 voor voltijd functies:

  • minimaal 1.565,40 euro per maand,
  • 361,25 euro per week
  • 72,25 euro per dag.

Voor 1 juli 2017 was het minimumloon in Nederland nog:

  • minimaal 1.551,60 euro per maand,
  • 358,05 euro per week
  • 71,61 euro per dag.

De stijging in het minimumloon is niet heel fors maar toch gaat de koopkracht van veel mensen die het minimumloon verdienen er op vooruit. Dat is goed voor de economie. Uiteraard is het economische herstel een belangrijke reden waarom het minimumloon naar boven toe kan worden bijgesteld.

Minimumloon vanaf 22 jaar
Naast de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2017 is er nog een andere belangrijke wijziging doorgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 is namelijk het minimumloon van toepassing voor alle werknemers vanaf de leeftijd van 22 jaar. Dit houdt in dat werknemers met een leeftijd van 22 jaar minimaal het minimumloon voor volwassen moeten krijgen. Tot 1 juli 2017 was het minimumloon van toepassing voor werknemers vanaf 23 jaar. Doordat de leeftijd voor het minimumloon nu met een jaar verlaagd is zullen veel bedrijven waaronder uitzendbureaus hun werknemers en uitzendkrachten die 22 jaar zijn geworden in veel gevallen aanzienlijk meer salaris moeten betalen.