Minimumloon gestegen per 1 juli 2020

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde cao-lonen. Dat betekent dat het minimumloon ieder jaar twee keer omhoog kan gaan. Ook in juli 2020 is het minimumloon in Nederland omhoog gegaan. Vanaf 1 juli is het minimumloon voor een werknemer boven de 21 minimaal 1.680 euro bruto per maand.

Bruto loonstijging per 1 juli 2020

Er is vanaf 1 juli 2020 in totaal 27 euro bruto per maand bij het minimumloon opgekomen. Vanaf 1 januari 2020 kwam er nog 18 euro op het minimumloon in Nederland. De genoemde bedragen zijn echter van toepassing op een volledig dienstverband oftewel een fulltime dienstverband. Er is niet wettelijk exact vastgesteld hoeveel uur een werknemer met een fulltime dienstverband moet werken. Een fulltime dienstverband kan zowel 36 uur, 38 uur als 40 uur per week bedragen.

Minimumjeugdloon gestegen per 1 juli 2020

Het hierboven genoemde minimumloon is van toepassing op volwassenen die voor het minimum loon werken. Ook voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar is er sprake van een verhoging van het minimum loon. Dit wordt ook wel het minimumjeugdloon genoemd. De minimale lonen voor werknemers in de jeugdschalen variëren per juli van 504 euro bruto voor vijftienjarigen tot 1.344 euro voor twintigjarigen. Tot juli 2020 lag het minimumloon voor jongeren tussen de 496,10 euro en 1322,90 euro.