Minimumtarief van 16 euro voor zzp’ers vergelijkbaar met minimumloon in 2021

In Nederland wordt een minimumtarief ingevoerd voor zelfstandigen zonder personeel. Vanaf begin 2021 zouden zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) volgens de nieuwe zzpwet een tarief moeten verdienen dat in ieder geval 16 euro is of hoger. Eerder had de overheid plannen om werkgevers te verplichten om zzp’ers in dienst te nemen bij een bepaald uurtarief maar die plannen zijn nu van de baan. De plannen voor het verplicht in dienst nemen van zzp’ers met een laag tarief was namelijk in strijd met Europese wetgeving.

Volgens de overheid is het vaststellen van een minimumtarief voor zzp’ers daarom belangrijk. Dit minimumtarief moet voorkomen dat zelfstandigen zonder personeel te weinig gaan verdienen. Ook zou dit tarief het mogelijk maken om ook een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer een zzp’er deze verzekering zou hebben afgesloten zou er nog voldoende geld overblijven voor levensonderhoud. Veel geld blijft er echter niet over van de 16 euro. Het bedrag dat hiervan overblijft is te vergelijken met het minimumloon.

Door de overheid wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren waarin de zzp’ers werkzaam zijn. Dat betekent dat het zzp-tarief dat minimaal betaald moet worden voor zelfstandigen zonder personeel in alle sectoren gehanteerd moet worden. Verder houdt het kabinet ook rekening met het feit dat zzp’ers ongeveer dertig procent van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden zoals administratie en acquisitie. Als een zzp’er dus drie uur werkt verdient deze dus minimaal 32 euro volgens de nieuwe zzpwet.