Ruim 1,5 miljard euro voor aardbevingsgebied Groningen vanaf 2020

Groningen is een provincie die decennia werd gebruikt als energiebron voor de rest van Nederland. Uit de Groningse bodem werd namelijk laagcalorisch aardgas geput waarmee de rest van Nederland maar ook andere landen in de wereld werden voorzien in hun energiebehoefte. De afgelopen jaren werd steeds meer duidelijk wat de schadelijke neveneffecten waren van deze gaswinning. Door de aardgaswinning is de aardbodem in bepaalde gedeeltes van Groningen gezakt met aardbevingen tot gevolg. Bewoners in het aardbevingsgebied hebben vaak te maken gehad met schade aan hun woning en ander onroerend goed.

Dat daar wat aan moest gebeuren was duidelijk. Inmiddels hebben Groningse bestuurders en het Rijk met elkaar afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren. Er is een akkoord gesloten ter waarde van ruim 1,5 miljard euro. Dit is geld dat naar Groningen gaat als de gaswinning stopt volgens een bericht van RTV Noord. Een groot deel van het geld zal gaan naar het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Daarnaast zal er ook geld worden geïnvesteerd in het toekomstperspectief voor Groningen. De versterkingen worden aan de woningen uitgevoerd tenzij de bewoner dat niet wil. Een huiseigenaar mag er dan voor kiezen om het huis tegen de meest recente inzichten te laten herbeoordelen. Er wordt per woning in het desbetreffende gebied 30.000 beschikbaar gesteld voor een herbeoordeling met de nieuwste inzichten om de woning te verbeteren.