Gaswinningsgebied Groningen krijgt 1 miljard euro vanaf 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft overleg gehad met Shell en ExxonMobil over de gaswinning in Groningen en het afbouwen hiervan. Shell en ExxonMobil vormen gezamenlijk de eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De NAM exploiteert het gasveld in Groningen. Alleen wordt de gaswinning in Groningen steeds verder afgebouwd vanwege de problemen met de bodemdaling die daar ontstaan.

Akkoord
Inmiddels is er een akkoord gesloten over de gaswinning in het zogenaamde Groningenveld. In dit akkoord staan een aantal belangrijke punten. De NAM en de overheid hebben vastgelegd dat ze totaal zeker 1 miljard euro voor het gebied beschikbaar gaan stellen. Dit geld moet worden besteed aan de leefbaarheid van het gaswinningsgebied.

Schadeafhandeling
Daarnaast zullen de oliemaatschappijen afzien van een claim voor het gas dat in de grond aanwezig blijft na beëindiging van de gaswinning. Er waren afspraken gemaakt over dit gas en de partijen die dit aardgas zouden moeten delven. Alleen die partijen kunnen nu voor een deel hun opbrengst vergeten omdat de aardgaswinning in Groningen wordt afgebouwd. Verder zijn er afspraken gemaakt over het betalen van de schade die ontstaat door de aardgaswinning.

Persconferentie

Deze schade zal de NAM altijd blijven betalen als het gaat om het versterken van gebouwen die door aardbevingen zijn aangetast. De NAM verstrekt een bijdrage van 500 miljoen euro aldus de overeenkomst en het kabinet wil minimaal hetzelfde bedrag reserveren. President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland en Rolf de Jong, bestuursvoorzitter van ExxonMobil Holding Company Holland hebben na afloop van de onderhandelingen een gezamenlijke persconferentie gehouden met minister Wiebes.