Nederlandse jachtwerven moeten ook in 2015 innoveren

Nederland staat internationaal goed bekend als jachtbouwer. Op het marksegment van superjachten langer die langer zijn dan 40 meter is Nederland zelfs marktleider. In 2014 leverden Nederlandse Scheepsbouwers in totaal 16 superjachten met een lengte van meer dan 24 meter. Daarnaast kregen 16 werven in Nederland er in totaal 27 opdrachten bij om superjachten te bouwen. De gemiddelde prijs van een superjacht is ongeveer 41 miljoen euro. Dit is ruim boven de  24,4 miljoen euro dat wereldwijd gemiddeld voor een superjacht betaald wordt. In jachten tot 40 meter is Nederland niet marktleider. In dit segment heeft Italië 37 procent marktaandeel en Duitsland 19 procent marktaandeel. Nederland komt wereldwijd op de derde plaats met 17 procent.

Nederlandse jachtbouwers moeten innoveren
Donderdag 23 juli 2015 werd er door de ABN Amro een rapport gepubliceerd. Dit rapport is geschreven door analisten die de jachtsector in Nederland monitoren. De analisten schreven in het rapport dat Nederlandse jachtbouwers moeten blijven vernieuwen en verder moeten gaan met ontwikkelen om de toonaangevende positie in de jachtbranche van de wereld te behouden.

Onderhoudsdiensten voor jachtbouwers
Met name op het gebied van onderhoudsdiensten zou volgens het rapport van ABN Amro een belangrijke inhaalslag gemaakt kunnen worden. Er worden op dit moment nauwelijks onderhoudsdiensten aangeboden waardoor jachtwerven omzet mislopen. Superjachtbouwers moeten hun klanten ook buiten de jachtwerf ontzorgen of verrassen met een goede service, dit wordt door sectoranalist Industrie Roderick Vos van ABN AMRO benoemd.

Superjachten hebben onderhoud nodig. Daarnaast is bemanning nodig om het jacht te laten functioneren. Hierbij heeft men het niet alleen over het verplaatsen van een jacht maar ook over het algehele onderhoud van het jacht dat toch regelmatig moet worden uitgevoerd. Verder heeft een jacht ook brandstof en andere voorraden nodig. Op deze gebieden zouden jachtbouwers in Nederland oplossingen moeten bieden zodat het superjacht dat gemaakt is ook verbonden blijft aan de werf. Doordat veel jachtwerven dit onderhoud of deze service niet aanbieden lopen ze omzet mis. Dit heeft ook voor een deel te maken met de ligging van de jachtwerven. Daarom is het volgens Roderick Vos belangrijk om te investeren in een onderhoudswerf in het buitenland.

Investeren in vakmanschap
Het ontwerpen en bouwen van een jacht vereist veel vaardigheden. Deze vaardigheden kun je voor een deel in een opleiding aanleren maar voor de rest is het een zaak van de praktijk. Er dienen tijdig leerlingen te worden aangetrokken die interesse hebben in de jachtbouw. Deze leerlingen moeten het vak leren en ook gericht zijn op innovatie en vernieuwing. Promotie is een belangrijk aspect bijvoorbeeld tijdens SAIL 2015. Tijdens deze evenementen kan de Nederlandse jachtenindustrie zichzelf promoten. Als de Nederlandse bedrijven dit goed blijven doen zullen ze in de jachtbouw ook in de toekomst toonaangevend in de wereld aanwezig zijn.

Reactie van Technisch Werken
De jachtbouw is inderdaad één van de segmenten waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. In het bovenstaande bericht wordt echter niet de overheid als belangrijke factor genoemd. Nederland is een land met veel regels en bureaucratie. Dit kan belemmerend werken voor bedrijven die moeten innoveren. De overheid zal ook in de toekomst goed moeten nadenken hoe ze technische bedrijven kan faciliteren en er voor kan zorgen dat deze bedrijven in Nederlandse handen blijven en niet worden verkocht aan het buitenland. Te veel bedrijven in Nederland ‘verhuizen’ naar het buitenland of worden door buitenlandse investeerders overgenomen. Hierdoor verdwijnt veel maakindustrie uit Nederland en dat is jammer. De maakindustrie zal naast de transportsector een belangrijke pijler worden ter ondersteuning van de Nederlandse economie.