Nederlandse industrie maakt groei door in oktober 2015

De Nederlandse industrie had het de afgelopen jaren moeilijk. De economische crisis sloeg hard toe en de internationale politieke spanningen zorgen er voor dat bepaalde afzetgebieden niet meer kunnen worden voorzien van Nederlandse producten. Gelukkig gaat het dankzij de groei in andere sectoren in Nederland wel goed met de binnenlandse bestedingen. Consumenten geven meer geld uit in Nederland waardoor productiebedrijven meer productie kunnen gaan draaien.

Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers
De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) maakte maandag 2 november 2015 bekend dat er in de industrie van Nederland sprake is van een toename van de bedrijvigheid in de maand oktober. De Nevi heeft het over de sterkste stijging van de werkgelegenheid sinds mei 2011.

De Nevi heeft een speciale index waarin de bedrijvigheid van Nederland wordt weerspiegelt. Deze index steeg van 53,0 in september tot 53,7 in oktober. In deze stijging komt volgens de Nevi duidelijk de toename in de productie naar voren. Verder is er sprake van een oplopende werkgelegenheid.

Reactie van Technisch Werken
De industrie liep achter op andere segmenten in de Nederlandse economie. Het is goed dat deze achterstand nu langzamerhand wordt ingehaald en ook de economie gaat meeprofiteren van het herstel in de Nederlandse economie. Nu zal dit herstel wel moeten worden doorgezet om van een structurele opleving van de economie in Nederland te spreken.