UWV en gemeenten moeten jongeren effectiever aan een baan helpen in 2015

In de eerste helft van 2015 heeft een groot aantal jongeren nog moeite met het vinden van een baan. Ongeveer een kwart van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar met een bijstandsuitkering vindt binnen een jaar een baan. Jongeren met een WW uitkering doen het iets beter van deze groep vindt twee derde binnen een jaar een baan.  Maandag 22 juni 2015 publiceerde de Inspectie SZW een rapport waarin duidelijk wordt aangegeven dat uitkeringsinstantie UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren aan een baan te helpen.

Volgens de Inspectie SZW voldoet de huidige werkwijze van het UWV lang niet altijd meer aan de eisen die een werkgever stelt aan sollicitanten. Het UWV helpt onder andere werkloze jongeren in een uitkeringspositie aan werk of scholing. Maar de scholing die geboden wordt is niet altijd datgene wat door werkgevers op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Door niet naar de wensen van werkgevers te luisteren vormt het UWV een risico in plaats van een hulp biedende factor in de begeleiding van jongeren naar een baan.

Wat doet het UWV verkeerd?
Het UWV doet een aantal dingen verkeerd in de begeleiding van jongeren naar een baan. Zo wordt er bijvoorbeeld niet of onvoldoende gecontroleerd hoe jongeren zoeken naar een baan. Meestal vindt deze controle puur plaats op basis van sollicitatieactiviteiten. De inhoud van de sollicitaties wordt nauwelijks getoetst. Ook de breedte van de sollicitaties, het aantal verschillende bedrijven in diverse sectoren, waarin de sollicitaties plaatsvinden wordt beperkt getoetst.

Verder houden gemeenten zich nauwelijks bezig met het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Dit zijn ze echter wettelijk wel verplicht. Het plan van aanpak moet door de gemeenten worden opgesteld en moet er toe leiden dat jongeren naar werk of een opleiding uitstromen. Volgens het onderzoek van de Inspectie SZW geven veel benaderde jongeren aan dat ze nauwelijks op de hoogte zijn van de afspraken in een plan van aanpak.

De komende twee jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken zeven miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit geld moet worden gebruikt om jongeren uit een uitkering aan een baan te helpen. Zowel gemeenten als het UWV moeten zich gezamenlijk inzetten voor het vergroten van de kans op werk voor jongeren in een uitkering.

Reactie van Technisch Werken
Het UWV heeft het enorm druk en de gemeenten in Nederland hebben het ook niet bepaald rustig als het gaat om het registeren van mensen met een uitkering en het stimuleren van de uitstroom van deze mensen naar betaald werk. Dit is een proces dat eenvoudig lijkt maar in de praktijk erg moeilijk is te monitoren. De werkzoekenden die een uitkering hebben moeten effectief op zoek naar werk en daarbij moet naar elke persoon apart gekeken worden. Juist dat is lastig voor grote instanties zoals het UWV en de gemeenten. Het leveren van een maatwerk aanpak blijft daardoor meestal achterwege. Ook de controle op de werkzoekende is gering. Bij uitzendbureaus kommen bijvoorbeeld regelmatig werkzoekenden binnen die zich nauwelijks hebben voorbereid. Soms lijkt het er op dat ze er alles aan hebben gedaan om maar zo ongemotiveerd over te komen. Er zijn natuurlijk werkzoekenden met een uitkering die gewoon niet willen werken. Deze groep moet stevig worden aangepakt en niet worden gefaciliteerd met allemaal pretopleidingen die de kans op werk niet vergroten. De overheid heeft hier nog een mooie taak aan.