Shell heeft toestemming gekregen om te boren in Alaska vanaf augustus 2015

Oliemaatschappij Shell wil al geruime tijd boringen uitvoeren in de Tsjoektsjenzee bij Alaska. Dit gebied is belangrijk voor Shell omdat hier vermoedelijk grote hoeveelheden olie onder het aardoppervlak zitten. Om zeker te zijn van de hoeveelheid olie zal Shell proefboringen moeten uitvoeren. Dit is echter niet zonder risico want Alaska is een gebied met extreme weersomstandigheden. Ondanks die extreme weersomstandigheden is de natuur in Alaska kwetsbaar en dient ten koste van alles een milieuramp te worden voorkomen.

Shell heeft nu echter na lang onderhandelen met verschillende partijen toch toestemming gekregen om boringen uit te voeren in het noordpoolgebied bij Alaska. De Amerikaanse overheid heeft hiervoor toestemming gegeven. Daarbij werd wel de voorwaarde vermeld dat Shell wel een nooduitrusting dient te hebben voor het geval er een incident ontstaat. De nooduitrusting moet bijvoorbeeld geschikt zijn om een eventuele lekkage snel te verhelpen.

De genoemde voorwaarde wordt door Shell als een tegenvaller beschouwd. Dit heeft te maken met het feit dat de nooduitrusting in een geleasede ijsbreker wordt vervoerd. Een ijsbreker is schip dan speciaal versterkt is en vormgegeven is om in poolgebieden te varen. In een dergelijk schip kan de nooduitrusting veilig naar de boorlocatie worden getransporteerd. Echter, de door Shell geleasede ijsbreker is beschadigd en is naar Portland gestuurd zodat het daar gerepareerd kan worden. Dit zorgt voor weken vertraging aldus Shell.

Reactie van Technisch Werken
Tijd is niet de belangrijkste factor voor een boring of meerdere boringen in de wateren rondom Alaska. Shell wil natuurlijk haast maken met de boringen maar dat is niet een verstandige keuze. Er is eerder in dat gebied een zeer vervelend incident gebeurd met een boorplatform dat losraakte en door de zee heen en weer werd geslingerd. Niet verwonderlijk dat men alle technische middelen aan boord dient te hebben om een milieuramp te voorkomen.