Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in maart 2023 ruim 250 overtredingen op bouwplaatsen geconstateerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert controles uit op werkplaatsen en bouwprojecten om te controleren dat zowel bedrijven als werknemers zich aan de afspraken houden met betrekking tot veilig werken. Uiteindelijk moeten de controles de veiligheid vergroten maar helaas worden ook veel misstanden geconstateerd. Afgelopen week werden in totaal 250 overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie op 140 verschillende bouwplaatsen.

Bouwprojecten stilgelegd

In ruim de helft van deze gevallen waren de arbeidsomstandigheden dusdanig gevaarlijk dat besloten werd om de werkzaamheden per direct stop te zetten. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie werden met name in de regio’s Noord-Brabant en Limburg veel onveilige werksituaties geconstateerd. Daarnaast werden ook op projecten in de buurt van steden zoals Utrecht en Rotterdam dusdanige gevaarlijke omstandigheden geconstateerd dat ook daar het werk na de controle per direct werd stilgelegd.

Zonnepanelenmonteurs en dakdekkers

Het blijkt dat in de meeste gevallen sprake was van werkzaamheden die door monteurs van zonnepanelen werden uitgevoerd en door dakdekkers. Tijdens de controles werd onder andere waargenomen dat op een aantal projecten steigers ontbraken maar ook geen hekwerken of leuningen waren gemonteerd om de veiligheid van de monteurs en dakdekkers te waarborgen. De werkzaamheden die op bouwplaatsen werden stilgelegd mogen pas weer worden hervat wanneer de bedrijven kunnen aantonen dat de werkzaamheden weer veilig kunnen worden uitgevoerd.

Boetes door Arbeidsinspectie opgelegd

In ruim de helft van de situaties waarin misstanden zijn geconstateerd door de Arbeidsinspectie worden boetes opgelegd aan bedrijven. Deze boetes worden opgelegd omdat in die gevallen de Arbowet daadwerkelijk is overtreden. Daarnaast heeft ook een aantal bedrijven een waarschuwing gekregen van de Arbeidsinspectie. Deze waarschuwingen werden gegeven als er geen sprake was van een direct gevaarlijke situatie of wanneer er sprake was van een kleine overtreding. Het is duidelijk dat het op de bouw steeds drukker wordt en dat er zeer veel bedrijven gericht zijn op het plaatsen van zonnepanelen. Veiligheid gaat echter voor snelheid. De controles van de Arbeidsinspectie maken duidelijk dat er op het gebied van veiligheid nog veel gedaan kan worden op bouwprojecten in Nederland.