Uitzendbureaus moeten volgens kabinet discriminerend verzoek om personeel gaan melden bij Arbeidsinspectie

Als het aan de overheid ligt moeten uitzendbureaus een meldingsplicht krijgen als ze van werkgevers in Nederland een discriminerend verzoek krijgen om personeel. Het kabinet wil hiervoor een meldplicht gaan invoeren. Uitzendbureaus die van werkgevers een verzoek krijgen om personeel te werven in een bepaalde leeftijdscategorie of culturele achtergrond moeten hierover in gesprek gaan met het werkgever. Zodoende moet het verzoek worden bijgesteld door de werkgever.

Arbeidsinspectie

Als het niet lukt om het verzoek aan te passen tot een niet-discriminerend verzoek om personeel dan moeten uitzendbureaus volgens het kabinet een melding doen bij de Arbeidsinspectie. Bij deze melding moet het uitzendbureau aangeven om welke werkgever/ opdrachtgever het gaat. De Arbeidsinspectie kan vervolgens besluiten om het werving- en selectiebeleid van de werkgever/opdrachtgever onder toezicht te stellen. Daarbij kunnen boetes volgen op basis van de bevindingen van de Arbeidsinspectie.

Verschillende achtergrond

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat met de meldingsplicht discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan. De vraag is echter of dit werkt. Uiteindelijk bepaalt de werkgever of opdrachtgever zelf welk personeel wordt aangenomen of niet. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan de aanvraag bij een uitzendbureau. Uiteindelijk dient er wat te veranderen in de werving en selectie in het algemeen. De voordelen van diversiteit in achtergronden van werknemers zouden sterker moeten worden benadrukt zodat bedrijven ook meer overtuigd worden om personeel aan te nemen met een verschillende achtergrond.