Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid, Arbeidsinspectie of Inspectie SZW?

De Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid is een controlerende overheidsinstantie die gericht is op de Veiligheid- en Gezondheidswetgeving oftewel de V&G-wetgeving. Deze inspectiedienst houdt toezicht op bedrijven met betrekking tot het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet en alle wetgeving en regels die daaruit voortvloeien. In de praktijk worden echter de termen Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid, Inspectie SZW en de Arbeidsinspectie vaak door elkaar heen gebruikt. Dit kan zeer verwarrend werken. In onderstaande korte tekst is uitleg gegeven over deze verschillende termen zodat duidelijk wordt wat met deze termen bedoelt wordt en hoe actueel deze termen zijn.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie werd in 1890 opgericht in Nederland, dit gebeurde naar aanleiding van de Arbeidswet die in 1889 werd ingevoerd. De Arbeidsinspectie was tot 2012 een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna werd de Arbeidsinspectie geïntegreerd in de Inspectiedienst SZW (zie alinea hieronder). Sommige bedrijven hebben het echter nog steeds over de Arbeidsinspectie als het gaat om de overheidsinstelling die bedrijven controleert op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. De Arbeidsinspectie bestaat echter formeel niet meer en is opgeheven om onderdeel uit te maken van de Inspectiedienst SZW.

Inspectiedienst SZW
De Inspectiedienst SZW werd in 2012 opgericht. SZW is een afkorting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit maakt duidelijk dat de Inspectiedienst SZW valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie SZW een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken. De Inspectie SZW is daardoor breder dan de Arbeidsinspectie die de overheid voor 2012 inzette voor de controle op de naleving van de Arbowetgeving. Door de samenvoeging is het toezicht op bedrijven beter geregeld en georganiseerd.

Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid of Inspectie SZW
Omdat de Arbowetgeving behoort tot de wetgeving op het gebied van Veiligheid & Gezondheid, spreekt men ook wel van V&G wetgeving. Daaruit vloeit voort dat men de Inspectie SZW ook wel de Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid noemt. Ook in het studiemateriaal dat men hanteert voor VCA en VCU gebruikt men de termen Inspectie SZW en Overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid door elkaar heen terwijl in feite hetzelfde wordt bedoelt.