Arbeidsinspectie van Nederland nog onafhankelijk?

De vakbond FNV heeft aangegeven dat Nederland sinds januari 2012 als enig land in Europa geen onafhankelijke arbeidsinspectie meer heeft. Minster Henk Kamp van Sociale Zaken bepaald het werk van de inspecteur. Dit komt doordat vanaf 1 januari 2012 de arbeidsinspectie samen is gegaan met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen. De nieuwe instantie heet Inspectie SZW.

Dit vindt de FNV geen goede zaak en daarom gaat ze bij de internationale arbeidsorganisatie ILO een klacht indienen. De FNV wil verandering in de positie van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspecteur moet volgens FNV bestuurder Leo Hartveld onafhankelijk zijn en niet gebruikt worden voor selectieve inspecties.