Nederlanders somber over economie 2012

Afgelopen donderdag 4 januari 2012 verscheen er een kwartaalbericht Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin werd aangegeven dat een derde van de Nederlanders het komende jaar een verslechtering verwacht van de economie. Voor het onderzoek heeft het SCP in de periode tussen 4 oktober en 2 november 1000 Nederlanders ondervraagd. Uit het onderzoek bleek dat met namen mensen met een lage opleiding de toekomst somber tegemoet zien met betrekking tot de financiën. Van deze groep verwacht 40 procent een verslechtering.

Mensen met een inkomen boven modaal zijn minder negatief over de financiële toekomst. Van hen verwacht 23 procent een verslechtering.

Mijn ervaring op dit moment is dat de gevolgen voor de economie nog meevallen. Er zijn wel bedrijven die kritisch kijken naar de bezetting van personeel. Toch zijn er ook bedrijven die langzamerhand weer mensen op gesprek willen hebben om te kijken of ze binnen de organisatie op een functie kunnen worden neergezet. Momenteel is er wel meer behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Mensen met een lagere technische opleiding hebben nog niet veel mogelijkheden. Ook schoolverlaters met weinig werkervaring kunnen momenteel moeilijk aansluiting vinden op de technische arbeidsmarkt.