Mondiale klimaattop op dinsdag 3 december 2019

Op dinsdag 3 december is er in Madrid een mondiale klimaattop. Aan deze top zullen veel mensen deelnemen uit verschillende landen over de hele wereld. Vanuit Nederland gaat ook premier Rutte deelnemen aan de top tezamen met een aantal minister uit de Tweede Kamer. Ook zullen er een aantal Kamerleden heen gaan. In totaal komen er afgevaardigden vanuit 200 landen. De top neemt meerdere dagen in beslag en zal uiteindelijk duren tot 13 december.

Het doel van de top is het maken van de laatste concrete afspraken over de manier waarop het Klimmaatakkoord van Parijs zal moeten worden uitgewerkt. Dit klimaatakkoord zal formeel vanaf 1 januari 2020 van kracht gaan. De verwachtingen over de top zijn heel wisselend. Er zijn verschillende bevlogen politici die graag belangrijke stappen willen maken op het gebied van CO2 reductie en andere factoren die een belangrijke invloed hebben op het klimaat.

Toch zijn er ook veel sceptici. Niet iedereen denkt dat deze top het verschil zal maken. VN-chef Antonio Guterres heeft aan de vooravond van de top aangegeven dat bij veel landen er nauwelijks politieke wil is om de emissie van broeikasgassen te beperken. Er zijn niet alleen afspraken nodig maar ook regels en maatregelen. Men moet elkaar kunnen aanspreken als doelstellingen niet worden gehaald. Daarom moet er een handboek komen een zogenaamd rulebook. Tijdens de klimaattop in Polen werden al stappen in de richting van een dergelijk rulebook gezet. In dit handboek staan onder andere regels met betrekking tot hoe landen moeten rapporteren over broeikasgassen en hoe dat te controleren valt.