Akkoord bereikt op VN-klimaattop op zaterdag 15 december 2018

Er is een akkoord bereikt op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice. Het akkoord is zaterdag gesloten en bevat bepalingen over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord is tot stand gekomen na een overleg waaraan ongeveer 200 landen deelnamen. Het overleg duurde bijna een maand en dat is niet verwonderlijk want de insteek van de deelnemende landen was verschillend. Het overleg liep daardoor veel moeilijker dan men eerder had gedacht.

De belangrijkste doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs dat drie jaar geleden werd gesloten moesten worden voorzien van verdere uitwerking. Daarbij werd ook aangegeven hoeveel de aarde de komende tijd mag opwarmen. Deze opwarming wilde een groot deel van de landen 2 graden ten opzichte van het tijdperk voor de industrialisatie houden. Inmiddels is uit het akkoord gebleken dat het streven nu 1,5 graaf wordt. De bijna 200 deelnemende landen hebben gezamenlijk getracht te beschrijven en vast te leggen hoe deze doelstelling behaald kan worden. Het ging daarbij voornamelijk om het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2. In totaal bestaat het klimaatakkoord uit 156 pagina’s. De Pool Michal Kurtyka heeft als voorzitter van de top aangegeven dat het plan “duizend kleine stapjes vooruit” betekend en dat men daar “trots” op mag zijn.